Algemeen

Tennisles volgen bij RTA kan zowel in de zomer als in de winter. De lessen gaan door op een vast uur op woensdagnamiddag, donderdagnamiddag of zaterdagvoormiddag. Het uur wordt uiteraard in samenspraak met u bepaald.

 

Zomer 
* Start 1ste week na de paasvakantie;
* 15 lessen;
* Bij slecht weer gaan de lessen door op de indoorterreinen.

Winter 
* Start 1ste week na de herfstvakantie;
* 14 lessen;
* De lessen gaan steeds door op de indoorterreinen.

 

Wat mag u van ons verwachten?
* De lessen staan steeds onder leiding van gediplomeerde
  trainers.
* Maximum 4 deelnemers per trainer vanaf niveau oranje.

* Een vlotte en open communicatie met zowel kinderen als  

  hun ouders.

Extra info
* Bij RTA is er ook mogelijkheid tot het volgen van sparring.
  Bij sparring (max. 2 deelnemers per trainer) spelen de
  deelnemers met de trainer en bootsen zij samen verschillende
  wedstrijdsituaties na.Het verschil met privéles is dat bij
  sparring de nadruk ligt op het tactische en niet op het
  technische aspect van tennis.

* Om tennisles te volgen in de zomer is het verplicht lid te
  worden van TC Radar (zie tarieven).

Général

Les leçons de tennis se donnent aussi bien l’été que l’hiver.Les leçons commencent à une heure bien précise le mercredi après-midi, jeudi après-midi et samedi matin. Bien entendu les horaires sont discutés ensemble.

 

Que pouvez –vous attendre de nous ?

* Toujours des leçons données par de entraineurs diplômés.

* Maximum 4 joueurs par entraineur.

* Une communication correcte aussi bien avec les enfants

  qu’ avec les parents.

Eté

* Start la premiere semaine apres Paques;

* 15 leçons;

* En cas de mauvais temps les cours ont lieux sur les 

   terrains indoor.

Hiver

* Start la premiére semaine apres les vacances de la toussaint;

* 14 leçons;

* Les cours ont toujours lieu sur les terrains indoor.

Info supplémentaires

* Chez RTA il y a également la possibilité de faire du sparring.

  Sparring (maximum deux joueurs par entraineur).
  L’entraineur simule différentes situations de jeu avec les
  joueurs. La différence avec les leçons privées est que le
  sparring met plus l’ accent sur l’aspect tactique que sur 
  l’aspect technique du tennis.